Dílnička s prvky Montessori
Kreativní dílnička pro nejmenší

Přijďte s námi tvořit toto místo, vytvořit si společně strávený čas.

Dílničky se konají pravidelně každou středu mezi 16:00-17:00 a 17:15-18:15

Dílničky jsou určeny pro děti od 2 do 6 let v doprovodu jednoho rodiče. Kapacita jedné lekce jsou maximálně 4 děti s rodičem. Rodič nemusí být nutně přítomen (může nám dítě svěřit a poté si ho vyzvednout). Vzhledem k aktuální situaci přijímáme zatím pouze "naše školičkové děti" (nebude docházet nikdo cizí mimo naší docházku). Až situace dovolí, přidáme případně i další dny a časy, dle zájmu i dopolední. Přes léto bude dílnička fungovat také v termínech otevření školičky-táborů.

Učte své děti rozvíjet řeč, paměť a pozornost. Zdokonalujte jejich koordinaci těla, vyvíjejte jemnou motoriku, pěstujte trpělivost a soustředění. To vše zábavnou a hravou formou za podpory průvodce tety Adélky.

Děti se učí spolupracovat s ostatními dětmi i dospělými, vzájemnému respektu a respektu k sobě samým, zodpovědnosti, nápravě chyb (chyba není špatně, z chyb se člověk učí), atd. Děti s aktivitami nejen pracují, ale učí se i základním pravidlům - něco začnu, dělám a ukončím (uklidím). V průběhu aktivit si po sobě zametají, utírají, vysávají. A to vše ve spolupráci s vyškolenou průvodkyní, která je Vám/dětem po celou dobu lekce k dispozici. Začleněny budou i aktivity praktického života (péče o sebe, o okolí...). Děti mohou zažít jejich mnohdy první spolupráci s "cizím" člověkem a ostatními dětmi, uvědomí si více své hranice v novém prostředí. Cílem je vést vaše děti k samostatnosti, lásce, ohledu na sebe a okolí.

K dispozici máme montessori pomůcky pro smyslové rozlišování, hrubou a jemnou motoriku a pro rozvoj řeči. Nebudou chybět aktivity sebevyjádření jako jsou výtvarná výchova, hudba. Všechen materiál pokrývá senzitivní období v dané věkové kategorii.

Vzdělávání je pro nás proces, který nikdy nekončí. Sami se neustále zdokonalujeme a učíme věci, které nás zajímají a tak jsme si řekli, že i tímto způsobem musíme přistupovat v předávání znalostí a dovedností. Vítáme i Vaše zkušenosti.

Základní pravidla:

 • Necháme dítě pracovat, pomáháme jen, když nás vyzve, požádá, necháme jej i si aktivitu vybrat, jen když dlouho neví, nabídneme možnosti.
 • Učíme dítě začít aktivitu, provádět a následně dokončit (mnohdy musíme uklízet sami, ale nevadí, děti se od nás učí, ač to tak mnohdy na první pohled nevypadá).
 • Snažíme se pracovat v tichosti, neboucháme věcmi, zavíráme a odkládáme věci v tichosti, nerušíme ostatní.
 • Učíme děti respektu, nebereme si aktivity z rukou, počkáme, až druhý dopracuje a aktivitu uklidí a pak si ji vezmeme.
 • Spolupracujeme (pracujeme na jedné aktivitě) jen když obě strany souhlasí.
 • Učíme děti základním pravidlům slušného chování (pozdravení, rozloučení, žádání o něco "prosím", děkování, apod.).

Pomůžeme dítěti získat:

 • Samostatnost a soběstačnost
 • Schopnost postarat se samo o sebe
 • Kognitivní funkce a schopnost učit se
 • Jazykové dovednosti a slovní zásobu
 • Sociální a emocionální rozvoj
 • Jemnou a hrubou motoriku

Více informací na http://www.agenturateja.cz/.

5 minut pěšky od stanice metra Ládví. Jsme ve vnitrobloku ulic Hrubého, Rajmonova, Kurkova a Kyselova. Koukněte na mapu!
Loading...